Prof.Dr.K.Turgay ŞENER Kadın Hastalıkları ve Doğum Perinatoloji Uzmanı | Makaleler
564
post-template-default,single,single-post,postid-564,single-format-standard,qode-news-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Makaleler

Makaleler

MAKALELER

 

1. Baysal C, Horozoğlu H, Şener T, Osmanbaşoğlu E, İlkova N, Hakses M. Sezariyen insidansı nereye gidiyor? (Zeynep-Kamil Hastanesinde yapılan sezariyen operasyonlarının klinik analizi). Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1983; 14(3):213-26

2. Osmanbaşoğlu E, Karaman A, İlkova N, Horozoğlu H, Ergenç F, Şener T. Lippes loop translokasyonunda laparoskopi, mini laparotomi ve kolpotomi posterior’un yeri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1983; 14(3):187-94

3. Şener T, Yıldırım A, Şüküroğlu MA, Özalp S, Hassa H. Fetal skalp pH değerlendirilmesinde yalancı negatif ve yalancı pozitif sonuçlar ve bunlar üzerinde maternal asit-baz dengesinin etkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1990; 22(2): 181-90

4. Yıldırım A, Şener T, Şüküroğlu MA, Özalp S, Hassa H. Yenidoğan birinci dakika Apgar skorlarıyla kordon arteriel kan pH değerlerinin ilişkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1990; 22(2): 223-30

5. Şener T, Yıldırım A, Şüküroğlu MA, Hassa H, Özalp S. Doğumun ikinci döneminde elde edilen fetal skalp kapiller pH değerleri ile kordon arteriel kan değerlerinin karşılaştırılması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1990; 22(2): 191-7

6. Yıldırım A, Şener T, Hassa H, Özalp S, Sönmez Ç. Kliniğimizde gebelik sırasında sezaryen dışı laparotomi uygulanan hastaların değerlendirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1990; 22(2): 839-46

7. Şener T, Yıldırım A, Hassa H, Özalp S, Gürel H. Sezaryende risk faktörleri: 394 sezaryen olgusunun değerlendirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1990; 22(2): 579-87

8. Şener T, Yıldırım A, Özalp S, Hassa H, Gürel H. Antenatal kanamada risk faktörleri: kliniğimizdeki olguların genel değerlendirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1990; 22(2): 847-54

9. Yıldırım A, Şener T, Taşkeli M, Hassa H, Özalp S. Gebeliğe bağlı hipertansif düzensizliklerin önceden saptanmasında roll-over testi ve ortalama arteriel basıncın değeri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1990; 22(2): 547-56

10. Yıldırım A, Şener T, Taşkeli M, Özalp S, Hassa H. Gebeliğe bağlı hipertansif düzensizliklerin önlenmesinde ritodrin hydrochlorid’in yeri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1990; 22(2): 557-62

11. Şener T, Yıldırım A, Hassa H, Özalp S, Konur L. Erken membran rüptüründe riisk faktörleri: kliniğimizdeki EMR olgularının genel incelenmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1990; 22(2): 501-12

12. Şener T, Yıldırım A, Özalp S, Hassa H, Sönmez Ç. Kliniğimiz olgularında tokolitik tedavi başarısını etkileyen bazı faktörlerin incelenmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1990; 22(2): 391-8

13. Yıldırım A, Şener T, Özalp S, Hassa H, Karagöz R. Gebelik toksikozu olgularının retrospektif analizi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1990; 22(2): 855-62

14. Yıldırım A, Şener T, Hassa H, Özalp S. Riskli gebeliklerde amnion sıvısında Clement’s köpük testi ile fetal akciğer matüritesi saptanması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1990; 22(2): 237-47

15. Şener T, Özdamar K. Verilerin ve istatiksel neticelerin yorumlanmasında temel prensipler. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1990; 22(3): 1049-56

16. Yıldırım A, Hassa H, Söylemez S, Özalp S, Şener T. 50 infertil çiftte kliniğimiz semen analiz sonuçlarının değerlendirilmesi. Çukurova Tıp Fakültesi Dergisi 1991; 16(2):279-88

17. Hassa H, YıldırımA, Söylemez S, Özalp S, Şener T. 50 infertil çiftte fraksiyone post-koital test, servikal skorlama ve bazı spermiogram parametrelerinin karşılaştırmalı analizi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1990; 22(3): 1011-8

18. Yıldırım A, Hassa H, Çalışkan A, Özalp S, Şener T. Peritoneal defekt oluşturulan sıçanlarda oksidize sellüloz gaz kullanımı ve diğer yöntemlerin postoperatif adezyon oluşumu açısından karşılaştırılması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1990; 22(3): 1035-42

19. Hassa H, Şener T, Çalışkan A, Yıldırım A, Özalp S, Sönmez Ç. Peritoneal defekt oluşturulan sıçanlarda krome katgüt ile sıkı ve gevşek tamirin postoperatif adezyon oluşumu açısından diğer yöntemler ile karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1991; 16(2): 266-71

20.Yıldırım A, Şener T, Söylemez S, Hassa H, Özalp S. 50 infertil çiftte in vitro sperm-servikal müküs penetrasyon testleri ile sık kullanilan infertilite araştırma test sonuçlarının karşılaştırılması. Anadolu Tıp dergisi 1991; 13(1): 49-57

21. Özalp S, Hassa S, Yıldırım A, Şener T, Konur L. Epitelial over kanserli 29 olguda multiajan kemoterapi uygulamasının değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1991; 16(2): 272-8

22. Özalp S, Şener T, Hassa S, Yıldırım A, Karagöz R. Pruritus vulva şikayeti ile başvuran 27 olguda kolposkopik gözlem altında alınan vulva biopsi sonuçlarının değerlendirilmesi. Anadolu Tıp Dergisi 1991; 13(1): 71-8

23. Şener T, Yıldırım A, Hassa H, Özalp S, Sönmez Ç. Pediatrik ve adölesan jinekolojik olgularımızın analizi. Anadolu Tıp Dergisi 1991; 13(1): 39-47

24. Şener T, Özalp S, Yıldırım A, Hassa H, Dikdere İ. CRP’nin tokoliz prognozunu belirlemedeki etkinliği. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1991; 23(2-3-4): 38-47

25. Şener T, Koçoğlu T, Durmaz G, Özalp S, Konur L. Rahim içi araç (RİA) kullanımının vajinal candidiasis ile ilişkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1991; 23(2-3-4): 31-7

26. Şener T. Fetal iyilik halinin saptanmasında biofizik profil skorlaması. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 1992; 1(2): 55-61

27. Başaran N, Hassa H, Solak M, Özalp S, Artan S, Akşit A, Dölen İ, Şener T, Tekin B, Özdemir M, Tuna M, Genç J, Durak T, Taner A, Fıstık T, Müslümanoğlu H, Çilingir O. Gentam’da prenatal tanı çalışmaları. Yeni Tıp Dergisi 1992; 9(6): 12-21

28.Şener T, Gürel SA, Gürel H, Hassa H, Özalp S. Fetal gelişmenin değerlendirilmesinde kullanılan kendi populasyonumuza ait doğum ağırlığı standart eğrileri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1992; 24(2): 230-6

29. Şener T, Gürel SA, Gürel H, Özalp S, Hassa H. Kendi populasyonumuza ait fundus yüksekliği ve karın çevresi standart eğrileri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1992; 24(2): 237-44

30. Şener T, Gürel SA, Gürel H, Hassa H, Özalp S. Gebelik yaşına göre düşük ağırlıklı (SGA) fetusların antenatal tanısında maternal fundus yüksekliği ve karın çevresi ölçümlerinin önemi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1992; 24(2): 245-51

31. Şener T, Gürel SA, Gürel H, Özalp S, Hassa H. Gebelik yaşına göre düşük ağırlıklı (SGA) fetusların antenatal tanısında gebelikte alınan kilonun önemi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1992; 24(2): 252-69

32. Şener T, Gürel SA, Gürel H, Özalp S, Hassa H. Gebelik yaşına göre düşük ağırlıklı (SGA) fetusların antenatal tanısında ultrasonografik parametrelerin karşılaştırılması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1992; 24(1):119-26

33. Şener T, Gürel SA, Gürel H, Özalp S, Hassa H. Gebelik yaşına göre düşük ağırlıklı (SGA) fetuslarda eylem ve doğum ile ilgili karakteristikler. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1992; 24(2):211-6

34. Şener T, Özalp S, Hassa H, Sönmez Ç, Özdamar K. Emezis ve hiperemezis gravidarumda tiroid fonksiyon testleri ve prolaktin seviyeleri. T Klin Jinekol Obst 1993; 3:21-4

35. Şener T. Down sendromunun ultrasonografik tanısı. Gentam Bülteni 1993; 2: 16-8

36. Şener T. Diabetes mellitus: perinatal morbidite ve mortalite. Perinatoloji Dergisi 1993; 1(2): 82-9

37. Şener T, Tekin B, Bayırlı R, Hassa H, Özalp S, Baydemir C. Doppler kan akım hızı dalga şekillerinin gebelik ve doğum komplikasyonlarını belirlemedeki tanı değeri. Perinatoloji Dergisi 1994; 2:135-9

38.­ Tekin B, Şener T, Dikdere İ, Tanrıverdi B, Hassa H, Özalp S, Şahin F. Bupivakain ile epidural analjezinin anne, fetüs ve doğum üzerine etkisi. T Klin Jinekol Obst 1994; 4:248-52

39. Tekin B, Şener T, İnan M, Hassa H, Yıldırım A, Şahin F. Preterm eylem tedavisinde nifedipin’in yeri. Perinatoloji Dergisi 1994; 2:140-6

40. Tekin B, Şener T, İnan M, Hassa H, Özalp S. Gebeliğin oluşturduğu hipertansiyon riskinin belirlenmesinde izometrik egzersiz testi. Perinatoloji Dergisi 1994; 2:147-51

41. Şener T, Tekin B, Bayırlı R, Özalp S, Yıldırım A. Doppler kan akım hızı dalga şekillerinin over tümörlerinin ayırıcı tanısındaki yeri. T Klin Jinekol Obst 1995; 5:224-7

42. Şener T, Tekin B, Bayırlı R, Hassa H, Özalp S. Doğum eyleminden önceki son biofizik profil skorunun perinatal prognozu belirlemedeki tanı değeri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1995; 141-5

43. Şener T, Tekin B, Yıldırım A, Dikdere İ, Hassa H, Özalp S. Fetal pulmoner matürite tayininde shake ve tap testlerinin etkinliklerinin karşılaştırılması. T Klin Jinekol Obst 1995; 5:264-8

44. Artan S, Başaran N, Hassa H, Özalp S, Şener T, Şaylı BS, Cengiz C, Özdemir M, Durak T, Dölen İ, Özgünen T, Tuna M. Confined placental mosaicism in term placentae: analysis of 125 cases. Prenatal Diagnosis 1995; 15:1135-42

45. Şener T, Tekin B, Başmak N, Hassa H, Özalp S. Doğum eyleminin başlatılmasında intrauterin foley kateter uygulaması. Osmangazi Ü Tıp Fak Dergisi 1995; 2:119-26

46. Gürel SA, Gürel H, Şener T, Hassa H, Özalp S. The large for gestational age infant: a study of labor, delivery and newborn characteristics. Eastern Journal of Medicine 1996; 1:10-3

47. Şener T, Gürel SA, Gürel H, Özalp S, Hassa H. The importance of clinical methods in the antenatal diagnosis of “large for gestational age infants”. Gynecol Obstet Reprod Med 1996; 2:22-5

48. Özalp S, Hassa H, Tekin B, Şener T, Cevrioğlu AS. Radikal histerektomi ve bilateral retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu ile tedavi edilen serviks kanserli olgularda artmış rekürrensi belirleyen risk faktörleri. T Klin Jinekol Obst 1996; 6:85-8

49. Yalçın ÖT, Hassa H, Özalp S, Yıldırım A, Şener T. Jinekoloji kliniklerinde ürojinekoloji biriminin yeri ve önemi. Güncel Obstetrik ve Jinekoloji Dergisi 1996; 1:70-84

50. Şener T. Konjenital anomalilerde doğum yöntemi seçimi. Güncel Obstetrik ve Jinekoloji Dergisi 1996; 1:111-7

51. Şener T, Gürel SA, Gürel H, Özalp S, Hassa H. Gebelik yaşına göre düşük ağırlıklı (SGA) yenidoğanlarda fetal karakteristikler. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri 1996; 3:151-5

52. Şener T, Gürel SA, Gürel H, Hassa H, Özalp S. Gebelik yaşına göre düşük ağırlıklı (SGA) fetusların antenatal tanısında fetal hareketliliğin önemi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri 1996; 3:156-9

53. Şener T, Özalp S, Tekin B, Bayırlı R, Bal C. Toplumumuzda fetal umbilikal arter sistol/diastol oranı nomogramı farklı mı? T Klin Jinekol Obst 1996; 6:208-11

54. Şener T, Hassa H, Tekin B, Bayırlı R, Bal C. Osmangazi Üniversitesi obstetrik populasyonunda ultrasonografik fetal gelişim nomogramları farklı mı? T Klin Jinekol Obst 1996; 6:201-7

55. Yalçın ÖT, Özalp S, Hassa H, Yıldırım A, Şener T. Anatomik stress inkontinansı olan 24 hastada Burch operasyonu sonuçları. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 1996; 5(4):147-52

56. Şener T, Yalçın ÖT, Hassa H, Özalp S, Cevrioğlu AS, Demirüstü C. Komplikasyonsuz gebeliklerde umbilikal kord kan gazı değerleri ve Apgar skorlarının yenidoğan morbiditesinin belirlenmesindeki tanısal değeri. Perinatoloji Dergisi 1996; 3:141-4

57. Yalçın ÖT, Hassa H, Yıldırım A, Şener T, Dalan N. Akut idiopatik polinöropati (Guillain Barre sendromu) ile komplike bir gebelikte obsterik yaklaşım. Perinatoloji Dergisi 1996: 3:172-4

58. Yalçın ÖT, Şener T, Hassa H, Özalp S, Yıldırım A. Posterior üretro-vesikal açı ölçümlerinin üriner inkontinans tipini belirlemedeki yeri. T Klin Jinekol Obstet 1996; 6:316-20

59. Yalçın ÖT, Özalp S, Hassa H, Yıldırım A, Şener T. Premenopozal ve postmenopozal dönemde belirlenen üriner inkontinans tiplerinin karşılaştırılması. Kadın Doğum Dergisi 1996; 12:165-70

60. Yalçın ÖT, Özalp S, Yıldırım A, Şener T, Cevrioğlu AS. Rüptüre luteoma nedeniyle bilateral ooferektomi yapılan 8 haftalık bir gebelikte yaklaşım. Perinatoloji Dergisi 1996; 4:212-4

61. Artan S, Başaran N, Hassa H, Özalp S, Şener T, Şaylı BS; Cengiz C, Özdemir M, Durak T, Dölen İ. Confined placental mosaicism in term placenta: analysis of 125 cases. Prenat Diagn 1995; 15(12):1135-42

62.Şener T, Hassa H, Özalp S, Yıldırım A. Doppler and B mode ultrasonography in biophysical profile scoring. Int J Gynecol Obstet 1996; 54(3):231-6

63. Şener T, Özalp S, Hassa H, Zeytinoğlu S, Başaran N, Durak B. Ultrasonographic detection of single uterine artery: a simple marker of fetal anomaly. Int J Gynecol Obstet 1997; 58:217-21

64. Şener T, Gürel H, Gürel SA, Özalp S, Hassa H. Gebelik yaşına göre ağır (LGA) fetusların antenatal tanısında ultrasonografik parametrelerin karşılaştırılması. Van Tıp Dergisi 1997; 4:96-9

65. Yalçın ÖT, Özalp S, Hassa H, Yıldırım A,Şener T. Anatomik stress inkontinans için 28 hastada uygulanan modifiye Pereyra operasyonlarının sonuçları. T Klin Jinekol Obstet, 1997; 3:182-8

66. Yalçın ÖT, Özalp S, Şener T, Minsin T, Dinçer S. Gestasyonel trofoblastik hastalıkta serum human koryonik gonadotropin seviyeleri ve uterin arter Doppler kan akım hızı indeksleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 1997; 2:51-7

67. Şener T, Gürel SA, Gürel H, Özalp S, Hassa H, Enünlü T. Risk factors associated with large for gestational age infants. T Klin Jinekol Obst 1997; 7:73-7

68.Şener T, Hassa H, Özalp S, Cevrioğlu S, Keloğlu M. Termde doğum yapan komplikasyonlu gebelerde umbilikal kord kan gazı değerlerinin yenidoğan morbiditesinin belirlenmesindeki tanısal değeri. Ultrasonografi Dergisi 1997; 1:35-8

69. Yalçın ÖT, Özalp S, Hassa H, Yıldırım A, Şener T. Kadında üriner inkontinans. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 1997; 6(1): 26-32

70.Şener T, Yalçın ÖT, Hassa H, Özalp S, Cevrioğlu AS; Keloğlu M. Preterm doğumlarda umbilikal kord kan gazı ölçümünün değeri. Klinik Bilimler & Doktor, 1997; 3:755-9

71.Şener T, Atar Gürel S, Gürel H, Özalp S, Hassa H, Enünlü T. Risk factors associated with small for gestational age infants in a Turkish population. J Mat Fet Invest 1997; 7:145-51

72.Şener T, Özalp S, Hassa H, Yalçın ÖT, Zeytinoğlu S. Pre- and post-operative transperineal ultrasonographic assessment of posterior urethro-vesical angle in stress incontinent women. J Gynecol Surg 1997; 13(3):109-113

73. Şener T, Özalp S, Hassa H, Yalçın ÖT; Polay Ş. Maternal blood clot therapy: a model for post amniocentesis amniorrhea. Am J Obstet Gynecol 1997; 177:1535-6

74.Şener T, Tekin B, Yalçın ÖT, Özalp S, Hassa H, Okur A. Postmenopozal kanama yakınması ile gelen olgularda vaginal ultrasonografi ile endometrial kalınlık ölçümü ve endometrial biopsinin karşılaştırılması. Ultrasonografi Dergisi. 1997; 1:56-9

75. Yalçın ÖT, Hassa H, Özalp S, Yıldırım A,Şener T. Results of the anti-incontinence operations and Kegel exercises in patients with type II anatomic stress incontinence. Acta Obstet Gynecol Scand, 1998; 77:341-6

76. Yalçın ÖT, Şener T, Hassa H, Özalp S, Okur A. Effects of postpartum corticosteroids in patients with HELLP syndrome. Int J Gynecol Obstet. 1998; 61:141-8

77. Özalp S, Hassa H, Şener T, Minsin H. Ellidokuz mol hidatidiform olgusunun değerlendirilmesi. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni. 1998; 7:51-6

78. Yalçın ÖT, Hassa H, Özalp S, Şener T, Tekin B, Cevrioğlu S. Doppler indeksi, serum Ca-125, pelvik muayene ve ultrasonografik morfolojik skorlamanın malign adneksiyel neoplaziler için tanısal etkinliklerinin karşılaştırılması. T Klin Jinekoloji Obstetrik Dergisi 1998; 8:89-96

79. Kabukçuoğlu S, Tel N, Şener T, Artan S. İki taraflı akciğer hipoplazisi ve renal hipoplazi, atrofik kalp ve hipoproteineminin iştirak ettiği nonimmün fetal hidrops. T K Tıp Bilimleri Dergisi. 1999, 5: 285-9.

80. Kabukçuoğlu S, Tel N, Şener T, Paşaoğlu Ö, Dündar E, Bildirici K. Abortus ve perinatal otopsilerin değerlendirilmesi. Türkiye Ekopatoloji Dergisi 1999; 5:28-34

81. Kabukçuoğlu S, Doğan N, Tel N, Şener T. Eskişehir yöresinde konjenital toksoplazmozis sorunu ve iki olgunun sunumu. Türkiye Ekopatoloji Dergisi 2000; 6:31-7

82. Kabukçuoğlu S, Tel N, Ülkü Öner, Şener T. İkizden ikize transfüzyon sendromu. Perinatoloji Dergisi 2001; 9(1): 47-50

83. Kabukçuoğlu S, Öner Ü, Tel N, İlgici D, Şener T. Plasental Koranjiomlar. Türk Patoloji Dergisi 2001; 17 (1-2):34-7

84.Kabukçuoğlu S, Tel N, Eren Ö, Şener T,. Roberts SC fokomeli sendromu (otopsi olgusu). Türkiye Ekopatoloji Dergisi Temmuz-Ekim 2001

85.Şener T, Eskalen M, Tanır M. Amnio-Renal Şant Uygulaması: Olgu Sunumu. Ultrasonografi Obstetrik ve Jinekoloji Dergisi. 2002: 3-4:36-38

86. Kabukçuoğlu S, Bildirici K, Tel N, Eren Ö, Şener T, Tanır M. Hidrops fetaliste otopsinin değeri ve 27 olgunun incelenmesi. Türkiye Ekopatoloji Dergisi Temmuz-Ekim 2002

87. Tanır HM, Şener T, Özalp S, Yalçın ÖT, Hassa H. Gastric carcinoma in pregnancy: is it really a diagnostic dilemma ? Artemis 2003; 4: 58-9

88. Özalp S, Tanir HM, Sener T, Yazan S, Keskin AE. Health risks for early (<19) and late (>35) childbearing. Arch Gynecol Obstet 2003; 268:172:172-4

89. Tanir HM, Sener T, Tekin N, Aksit A, Ardic N. Preterm premature rupture of membranes and neonatal outcome prior to 34 weeks of gestation. Int J Obstet Gynecol Obstet 2003; 82: 167-72

90. Kabukçuoğlu S, İlhan H, Tel N, Şener T, Özön H. Seminifer tubuluslarda maturasyonda duraklama: gastroşizis eşliğinde gerçek hermafroditizm otopsi olgusu ile geç fetal dönemde testis maturasyonunda gerileme gösteren olgunun sunumu ve kaynakların gözden geçirilmesi. Türkiye Ekopatoloji Dergisi 2003; 9:71-6

91. Tanır HM, Şener T, Şıksoy S, Öner Ü, Uray M, Şahin F. Clinicopathological assessment of matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) expression in preeclamptic human placentas. Artemis, 2004; 5(1): 31-7

92. Tanır HM, Sener T, İnal M, Akyüz F, Uzuner K, Sivri E. Effect of Quercetine and glutathione on the level of superoxide dismutase, catalase, malonil blood pressure and neonatal outcome in a rat model of preeclampsia induced by NW-Nitro-L-Arginine-Methyl Ester (L-NAME). European J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2005; 118: 190-5

93. Sener T, Tanır HM, Hassa H, Çakmak B. Fused umbilical artery fund in a case of twin pregnancy: a case report. Journal of Turkish German Gynecological Association 2005; 6: 57-8

94. Sener T. The mode of delivery and anesthesia in precclampsia. 7th Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility Congress. Congress Book. P: 578-87

95. Tanir HM, Sener T, Artan S, Kaytaz B, Sahin-Mutlu, Ozen ME. Programmed cell death (apoptosis) in placentas from normal pregnancy and pregnancy complicated by term (t) and preterm (p) premature rupture of membranes (PROM). Arch Gynecol Obstet 2005; 3:1-6.

96. Tanir HM, Sener T, Gürer H, Kaya M. A ten-year gestational diabetes mellitus cohort at a univeristy clinic of the mid-Anatolian region of Turkey. Clin Exp Obst Gynecol 2005: XXXII (4): 241-4

97. Şener KT, Durak B, Tanır HM, Tepeli E, Kaya M, Artan S. Kliniğimizde 7 yıllık amniosentez sonuçları. Perinatoloji Dergisi, 2006; 4: 170-5

98. Şener T, Tanır HM, Hassa H, Çakmak B. Fused umbilical artery found in a case ot twin pregnancy: a case report. J Turkish German Gynecol Assoc 2005; 6(1):57-8

99. H.M. Tanır, T. Sener, C. Yıldız, M. Kaya, I. Kurt. A prospective randomized trial of labor induction with vaginal controlled-relase dioprostone inserts with or without oxytocin and misoprostol+oxytocin. Clin Exp Obst & Gyn.2008: 65-68

100. H.M. Tanir, T. Sener, Z. Yildiz. Cervicovaginal fetal fibronectin (FFN) for prediction of preterm delivery in symptomatic cases: a prospective study. Clin Exp Obst & Gyn. 2008: 61-64.

101. HM Tanir, T. Sener, C. Yildiz. Gynecol Value of Pre-induction Cervical Fibronectin (FFN) assessment As A Predictor Of Successful Vaginal Birth In Nulliparas Undergoing Labor Induction. Obstet Reprod Med; 14:3 (150-153)

102. Tanır HM; Şener T, Yıldız Z. Digital and transvaginal ultrasound assessment for prediction of successful labor induction. Int J Obstet Gynecol. 2008, 100(1): 52-55.

103. H.M. Tanır, T. Sener, Z. Yıldız. Cervical phosphorylated insulin-like growth-factor binding protein-1 for the prediction of preterm delivery in symptomatic cases with intact membranes. J Obstet Gynaecol Res. 2009; 35:66-72

104. Ozalp E, Tanir HM, Sener T. Dinoprostone vaginal insert versus oxytocin to reduce postpartum blood loss following vaginal or cesarean delivery. Clin Exp Obst & Gynecol xxxvıı, 1, 2010, 53-5

105. K. Turgay Şener, H.Mete Tanır. Acil Serklaj: Kritik analiz. Klinik Aktüel Tıp Jinekoloji & Obstetrik Forumu. 2010, 2(1), Bilmedya.

106. Turgay Şener, H. Mete Tanır, Emel Özalp, Emre Uysal, Beyhan Durak, Oğuz Çilingir, Güney Bademci, Sevilhan Artan. Dokuz yıllık kordosentez sonuçlarımız. Perinatoloji Dergisi. 2010, 2:35-43.

107. M. A. Akşit, Ö. Elçioğlu, T. Şener. Ethical concepts of right to life and pre-viability. Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences. 2011; 19(1): 3-8.