Prof.Dr.K.Turgay ŞENER Kadın Hastalıkları ve Doğum Perinatoloji Uzmanı | Bildiriler
568
post-template-default,single,single-post,postid-568,single-format-standard,qode-news-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Bildiriler

Bildiriler

BİLDİRİ LİSTESİ

 

 

1. Şener T, Yıldırım A, Şüküroğlu MA, Özalp S, Hassa H. Fetal skalp pH değerlendirilmesinde yalancı negatif ve pozitif sonuçlar ve bunlar üzerinde maternal asit-baz dengesinin etkisi. VII. Jineko-Patoloji Kongresi, 21-23 Mayıs 1990, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

2. Yıldırım A, Şener T, Şüküroğlu MA, Özalp S, Hassa H. Yenidoğan birinci dakika Apgar skorlarıyla kordon arteriel kan değerlerinin ilişkisi. VII. Jineko-Patoloji Kongresi, 21-23 Mayıs 1990, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

3. Şener T, Yıldırım A, Şüküroğlu MA, Hassa H, Özalp S. Doğumun ikinci döneminde elde edilen fetal skalp kapiller pH değerleri ile kordon arteriel pH değerlerinin karşılaştırılması. VII. Jineko-Patoloji Kongresi, 21-23 Mayıs 1990, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

4. Yıldırım A, Şener T, Hassa H, Özalp S, Sönmez Ç. Kliniğimizde gebelik sırasında sezaryen dışı laparotomi uygulanan hastaların değerlendirilmesi. VII. Jineko-Patoloji Kongresi, 21-23 Mayıs 1990, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

5. Şener T, Yıldırım A, Hassa H, Özalp S, Gürel H. Sezaryende risk faktörleri: 394 sezaryen olgusunun değerlendirilmesi. VII. Jineko-Patoloji Kongresi, 21-23 Mayıs 1990, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

6. Şener T, Yıldırım A, Özalp S, Hassa H, Gürel H. Antenatal kanamada risk faktörleri: kliniğimizdeki olguların genel değerlendirilmesi. VII. Jineko-Patoloji Kongresi, 21-23 Mayıs 1990, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

7. Yıldırım A, Şener T, Taşkeli M, Hassa H, Özalp S. Gebeliğe bağlı hipertansif düzensizliklerin önceden saptanmasında roll-over testi ve ortalama arteriel basıncın değeri. VII. Jineko-Patoloji Kongresi, 21-23 Mayıs 1990, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

8. Yıldırım A, Şener T, Taşkeli M, Özalp S, Hassa H. Gebeliğe bağlı hipertansif düzensizliklerin önlenmesinde ritodrin hydrochlorid’in yeri. VII. Jineko-Patoloji Kongresi, 21-23 Mayıs 1990, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

9. Şener T, Yıldırım A, Hassa H, Özalp S, Konur L. Erken membran rüptüründe risk faktörleri: kliniğimizdeki EMR olgularının genel incelenmesi. VII. Jineko-Patoloji Kongresi, 21-23 Mayıs 1990, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

10. Şener T, Yıldırım A, Özalp S, Hassa H, Sönmez Ç. Kliniğimiz olgularında tokolitik tedavi başarısını etkileyen bazı faktörlerin incelenmesi. VII. Jineko-Patoloji Kongresi, 21-23 Mayıs 1990, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

11. Yıldırım A, Şener T, Özalp S, Hassa H, Karagöz R. Gebelik toksikozu olgularının retrospektif analizi. VII. Jineko-Patoloji Kongresi, 21-23 Mayıs 1990, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

12. Özalp S, Hassa H, Şener T, Yıldırım A, Tekin B. Laktasyon inhibisyonunda bromokriptin mesilat ile dietil stilbesterol’ün etkinliğinin karşılaştırılması. VII. Jineko-Patoloji Kongresi, 21-23 Mayıs 1990, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

13. Yıldırım A, Şener T, Özalp S, Karagöz R. Gebelik ve diabet olgularımızın retrospektif analizi. VII. Jineko-Patoloji Kongresi, 21-23 Mayıs 1990, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

14. Yıldırım A, Şener T, Hassa H, Özalp S. Riskli gebeliklerde amnion sıvısında Clement’s köpük testi ile fetal akciğer matüritesi saptanması. VII. Jineko-Patoloji Kongresi, 21-23 Mayıs 1990, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

15. Şener T, Hassa H, Yıldırım A, Özdemir F, Açıkalın E. Adhesion formation during developement of endometriosis through surgical methods in rats. International Istanbul Symposium on Obstetrics and Gynecology, 3-6 June 1991, İstanbul

16. Şener T, Hassa H, Özdemir F, Açıkalın E. Treatment of experimental endometriosis in rats with a GnRH analogue. International Istanbul Symposium on Obstetrics and Gynecology, 3-6 June 1991, İstanbul

17. Şener T, Hassa H, Yıldırım A, Özdemir F, Açıkalın E. Surgical induction and developement of endometriosis in rats. International Istanbul Symposium on Obstetrics and Gynecology, 3-6 June 1991, İstanbul

18. Şener T, Yıldırım A, Özdemir F, Açıkalın E. The effects of a GnRH analogue on vaginal cytology, ovaries and endometium of rats. International Istanbul Symposium on Obstetrics and Gynecology, 3-6 June 1991, İstanbul

19. Açıkalın E, Gürer F, Akbay C, Sayın N, Şener T, Konur L. Deneysel endometriosiste düz kas dokusu gelişimi. X. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi. 18-20 Eylül 1991, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul

20. Şener T, Sönmez Ç. Emezis ve hiperemezisli hastalarda tiroid fonksiyon testleri ve prolaktin değerleri. III. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 1-5 Mart 1992, Bursa

21.Şener T, Gürel H. Gestasyonel hipertansiyon saptanmasında izometrik kontyraksiyon testi (ön çalışma). III. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 1-5 Mart 1992, Bursa

22. Hassa H, Şener T, Yıldırım A, Özdemir F. Effects of Buserelin on surgically induced endometriosis in rats. Third World Congress of Gynecological Endocrinology, February 9-16 1992, Madonna di Campiglio, Trentino, Italy

23. Şener T, Hassa H, Yıldırım A. Impact of estrogen and pregesterone on Buserelin suppressed endometriotic implants in rats. Third World Congress of Gynecological Endocrinology, February 9-16 1992, Madonna di Campiglio, Trentino, Italy

24. Şener T, Gürel SA, Gürel H, Hassa H, Özalp S. Fetal gelişmenin değerlendirilmesinde kullanılan kendi populasyonumuza ait doğum ağırlığı standart eğrileri. IX. Jineko-Patoloji Kongresi, 20-22 Mayıs 1992, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

25. Şener T, Gürel SA, Gürel H, Özalp S, Hassa H. Kendi populasyonumuza ait fundus yüksekliği ve karın çevresi standart eğrileri. IX. Jineko-Patoloji Kongresi, 20-22 Mayıs 1992, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

26. Şener T, Gürel SA, Gürel H, Hassa H, Özalp S. Gebelik yaşına göre düşük ağırlıklı (SGA) fetusların antenatal tanısında maternal fundus yüksekliği ve karın çevresi ölçümlerinin önemi. IX. Jineko-Patoloji Kongresi, 20-22 Mayıs 1992, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

27. Şener T, Gürel SA, Gürel H, Özalp S, Hassa H. Gebelik yaşına göre düşük ağırlıklı (SGA) fetusların antenatal tanısında gebelikte alınan kilonun önemi. IX. Jineko-Patoloji Kongresi, 20-22 Mayıs 1992, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

28. Şener T, Gürel SA, Gürel H, Özalp S, Hassa H. Gebelik yaşına göre düşük ağırlıklı (SGA) fetusların antenatal tanısında ultrasonografik parametrelerin karşılaştırılması. IX. Jineko-Patoloji Kongresi, 20-22 Mayıs 1992, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

29. Şener T, Gürel SA, Gürel H, Özalp S, Hassa H. Gebelik yaşına göre düşük ağırlıklı (SGA) fetuslarda eylem ve doğum ile ilgili karakteristikler. IX. Jineko-Patoloji Kongresi, 20-22 Mayıs 1992, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

30. Şener T, Gürel SA, Gürel H, Hassa H, Özalp S. Gebelik yaşına göre düşük ağırlıklı (SGA) fetusların antenatal tanısında fetal hareketliliğin önemi. IX. Jineko-Patoloji Kongresi, 20-22 Mayıs 1992, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

31. Şener T, Gürel SA, Gürel H, Özalp S, Hassa H. Gebelik yaşına göre düşük ağırlıklı (SGA) yenidoğanlarda fetal karakteristikler. IX. Jineko-Patoloji Kongresi, 20-22 Mayıs 1992, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

32. Şener T, Gürel SA, Gürel H, Özalp S, Hassa H. Kendi populasyonumuzda gebelik yaşına güre düşük ağırlıklı (SGA) fetüs doğumu ile sonuçlanan önemli risk faktörleri. IX. Jineko-Patoloji Kongresi, 20-22 Mayıs 1992, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

33. Şener T, Gürel H, Gürel SA, Özalp S, Hassa H. Gebelik yaşına göre ağır (LGA) fetüs: toplumumuzdaki risk faktörlerinin araştırılması. IX. Jineko-Patoloji Kongresi, 20-22 Mayıs 1992, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

34. Şener T, Gürel H, Gürel SA, Özalp S, Hassa H. Gebelik yaşına göre ağır (LGA) fetüslerin tanısında klinik yöntemlerin yeri. IX. Jineko-Patoloji Kongresi, 20-22 Mayıs 1992, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

35. Şener T, Gürel H, Gürel SA, Özalp S, Hassa H. Gebelik yaşına göre ağır (LGA) fetüslerin antenatal tanısında ultrasonografik parametrelerin karşılaştırılması. IX. Jineko-Patoloji Kongresi, 20-22 Mayıs 1992, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

36. Şener T, Gürel H, Gürel SA, Özalp S, Hassa H. Gebelik yaşına göre ağır (LGA) fetüslerde eylem ve doğum ile ilgili özellikler. IX. Jineko-Patoloji Kongresi, 20-22 Mayıs 1992, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

37. Şener T, Gürel H, Gürel SA, Özalp S, Hassa H. Gebelik yaşına göre ağır (LGA) fetüslerde neonatal karakteristiklerin incelenmesi. IX. Jineko-Patoloji Kongresi, 20-22 Mayıs 1992, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

38. Başaran N, Hassa H, Artan S, Özalp, Şener T, Solak M, Özdemir M, Başaran A. Cytogenetic Analyses in the Chorionic Villi Samples in Gentam for two years. Prenatal Diagnosis. VI International Conference on Early Prenatal Diagnosis of Genetic Diseases ‘From Gametes to Embryo’, Milan, 18-20 May 1992

39. Hassa H,Şener T, Özalp S, Karagöz R. Effects of nicotine and cigarette smoke on fetal birth weight in pregnant rats and the efficiacy of placental hormones in antenatal diagnosis of intrauterine growth retardation. “The fetus as a patient” VI th International Postgraduate Course. May 3-5, 1933, Ankara

40. Özalp S, Şener T, HassaH, Karagöz R. Effects of nicotine and cigarette smoke on fetal brain, lung and liver weights in pregnant rats and the impact of the vitamin E in management. “The fetus as a patient” VI th International Postgraduate Course. May 3-5, 1933, Ankara

41. Tekin B, Şener T, Bayırlı R, Hassa H, Özalp S, Baydemir C. Toplumumuzdaki gebelerde umbilikal arter ve fetal aorta doppler kan akım ölçümleri. XI. Jineko-patoloji Kongresi. 16-18 mayıs 1994, Zeynep-Kamil Hastanesi, İstanbul

42. Şener T, Tekin B, Başmak N, Hassa H, Özalp S. Doğum eyleminin başlatılmasında intrauterin foley kateter uygulaması. XI. Jineko-Patoloji Kongresi, 16-18 Mayıs 1994, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

43. Şener T, Tekin B, Bayırlı R, Özalp S, Hassa H, Baydemir C. Fetal biometreler ile umbilikal arter peak sistol/end diastol oranı arasındaki ilişki. XI. Jineko-Patoloji Kongresi, 16-18 Mayıs 1994, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

44. Şener T, Tekin B, Bayırlı R, Hassa H, Özalp S, Baydemir C. Doppler kan akım hızı dalga şekillerinin gebelik ve doğum komplikasyonlarını belirlemedeki tanı değeri. XI. Jineko-Patoloji Kongresi, 16-18 Mayıs 1994, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

45. Tekin B, Şener T, Bayırlı R, Özalp S, Hassa H, Baydemir C. Toplumumuzdaki ultrasonografik fetal biometrik ölçümler farklı mı? XI. Jineko-Patoloji Kongresi, 16-18 Mayıs 1994, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

46.Şener T, Tekin B, Yıldırım A, Dikdere İ, Hassa H, Özalp S. Fetal pulmoner matürite tayininde shake ve tap testlerinin etkinliklerinin karşılaştırılması. 4. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 26-30 Nisan 1994, İstanbul

47. Şener T, Tekin B, Bayırlı R, Hassa H, Özalp S. Doğum eyleminden önceki son biofizik profil skorunun perinatal prognozu belirlemedeki tanı değeri. 4. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 26-30 Nisan 1994, İstanbul

48. Tekin B, Şener T, Dikdere İ, Tanrıverdi B, Hassa H, Özalp S, Şahin F. Bupivakain ile epidural analjezinin anne, fetüs ve doğum üzerine etkisi. 4. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 26-30 Nisan 1994, İstanbul

49. Tekin B, Şener T, İnan M, Hassa H, Özalp S. Gestasyonel hipertansiyon riskinin belirlenmesinde izometrik egzersiz testinin yeri. 4. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 26-30 Nisan 1994, İstanbul

50. Özalp S, Hassa H, Şener T, Zeytinoğlu S. Malign germ hücreli over tümörü tanısı alan 10 olgunun değerlendirilmesi. 4. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 6-11 Kasım 1994, Antalya

51. Özalp S, Şener T, Tekin B, Cevrioğlu AS. Radikal histerektomi ve bilateral lenf nodu diseksiyonu ile tedavi edilen serviks kanserli olgularda rekürrensi belirleyen risk faktörleri. 4. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 6-11 Kasım 1994, Antalya

52. Özalp S, Hassa H, Şener T, Minsin T. Gestasyonel trofoblastik hastalıklardan 28 mol olgusunun değerlendirilmesi. 4. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 6-11 Kasım 1994, Antalya

53. Genç J, Artan S, Şener T, Durak B, Başaran N. Prenatal and postnatal diagnosis of 9q deletion in the family under high risk. 7th International Conference on Early Prenatal Diagnosis. May 22-27 1994, Jerusalem, Israel

54. Artan S, Başaran N, Hassa H, Özalp S, Şener T, Başaran A, Dölen İ, Özgünen T, Cengiz C, Özdemir M, Durak T. Confined placental mosaicism (CPM) in term placentae and its effect on intrauterine growth retardation (IUGR). 7th International Conference on Early Prenatal Diagnosis. May 22-27 1994, Jerusalem, Israel

55. Yalçın ÖT, Şener T, Hassa H, Özalp S. Posterior üretro-vesikal açı ölçümlerinin üriner inkontinans tipini belirlemedeki yeri. I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Belek, Antalya, 2-6 Haziran 1995

56. Yalçın ÖT, Özalp S, Hassa H, Yıldırım A, Şener T. Anatomik stress inkontinansı olan 24 hastada Burch operasyonu sonuçları. XIII. Jineko-Patoloji Kongresi, 19-21 Haziran 1996, Zeynep-Kamil Hastanesi, İstanbul

57. Şener T, Cevrioğlu AS, Demirüstü C. Komplikasyonsuz gebeliklerde umbilikal kord kan gazı değerleri ve Apgar skorlarının karşılaştırılması. (P: 73) 5. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 16-19 Nisan 1996, Ankara

58. Yalçın ÖT, Tekin B, Hassa H, Şener T, Dalan N. Akut idiopatik polinöropati (Guillain Barre sendromu) ile komplike bir gebelikte obsterik yaklaşım (P: 8) 5. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 16-19 Nisan 1996, Ankara

59. Zeytinoğlu S, Şener T. Ultrasonografik olarak fetal anomali saptanan 28 olgu ve karyotip analizleri (P: 1) 5. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 16-19 Nisan 1996, Ankara

60. Zeytinoğlu S, Şener T. Ultrasonografik olarak umbilikal kordonunda tek arter saptanan 7 olgu ve prognozları (P: 2) 5. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 16-19 Nisan 1996, Ankara

61.Hassa H, Özalp S, Şener T, Tekin B, Yalçın Ö, Cevrioğlu S, Sema A. Adneksiyel kitlelerde operasyon öncesinde ultrasonografi, doppler ve Ca-125 ölçümlerinin değerlendirilmesi (abstrakt no: 50). 5. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 25-28 Eylül 1996, İstanbul

62. Yalçın ÖT, Özalp S, Şener T, Minsin TH. Gestasyonel trofoblastik hastalıkta kan beta HCG seviyeleri ve uterin kan akım hızı indeksleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi (abstrakt no: 81). 5. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 25-28 Eylül 1996, İstanbul

63. Özalp S, Hassa H, Şener T, Minsin T. 40 mol hidatidiform olgusunun değerlendirilmesi (abstrakt no: 91). 5. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 25-28 Eylül 1996, İstanbul

64.Özalp S, Hassa H, Şener T, Bayırlı R. Servikal benign ve premalign neoplazilerin loop elektrosurgical excision procedure (LEEP) ile tedavisi (abstrakt no: 102). 5. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 25-28 Eylül 1996, İstanbul.

65. Şener T, Gürel SA, Gürel H, Özalp S, Hassa H, Enünlü T. Risk factors associated with large for gestational age infants in a Turkish population (P: 286). XVth European Congress of Perinatal Medicine, 10-13 September 1996, Glasgow

66. Hassa H, Özalp S, Şener T, Başmak NK, Gürel F, Başaran N. Teratogenic impact of electromagnetic fields of video display terminals in rats. (P: 497) XVth European Congress of Perinatal Medicine, 10-13 September 1996, Glasgow

67. Şener T, Özalp S, Hassa H, Yıldırım A, Tekin B, Başaran N. Single umbilical artery: evaluation of 14 cases (P: 548). XVth European Congress of Perinatal Medicine, 10-13 September 1996, Glasgow

68. Yıldırım A, Özalp S, Hassa H, Şener T, Karagöz R. Fetal growth in pregnant rats exposed to cigarette smoke and nicotine. Human Reproduction (Abstract Book, P: 94). 12th Annual Meeting, June 30-July 3, 1996, Maastrich

69. Hassa H, Özalp S, Gürer F, Yıldırım A, Şener T, Dikdere İ. The role of induced hyperthermia in pregnant rats in the occurence of congenital skeletal anomalies. Human Reproduction (Abstract Book, P: 125). 12th Annual Meeting, June 30-July 3, 1996, Maastrich

70.Yalçın ÖT, Şener T, Hassa H, Özalp S, Okur A. The effects of the postpartum corticosteroid treatment on patients with Hellp syndrome. Turkish-Hellenic Scientific Meeting on Materno-Fetal Medicine and Obstetrics and Reproductive Sciences. 9-12 Ekim 1997, Nevşehir

71. Özalp S, Hassa H, Yıldırım A, Şener T, Tekin B, Yalçın ÖT, Elmas E. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine başvuran obstetrik ve jinekolojik olguların değerlendirilmesi. II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 30 Eylül – 4 Ekim 1997, İstanbul

72. Hassa H, Yıldırım A, Şener T, Tavmergen E, Gülekli B, İnan M. The place of ultrasonographical endometrial echo evaluation in the detection of luteal phase deficiency. Human Reproduction (Abstract Book, P:200). 13th Annual meeting, June 22-25, 1997, Edinburgh

73. Kabukçuoğlu S, Tel N, Şener T, Artan S. Bilateral pulmoner ve renal hipoplazi, hipoproteinemi ve kardiak atrofinin eşlik ettiği non immün hidrops fetalis. 4thInternational Congress of Obstetrics and Gynecology, September 1-5, 1997, İzmir

74. Kabukçuoğlu S, Tel N, Şener T. Robert-SC Phocomelia sendromu. 4th International Congress of Obstetrics and Gynecology, September 1-5, 1997, İzmir

75.Yalçın ÖT, Hassa H,Şener T, Saraç I. Saf detrusor instabilitesi olan olgularda fonksiyonel elektriksel stimülasyon tedavisinin kısa dönemdeki sonuçları. 2. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 16-20 Mayıs 1997, Antalya

76. Yıldırım A, Akgün Y, Şener T, Hassa H, Özalp S. Analysis of antimicrobial factors in amniotic fluid. III. Uludağ sempozyumu. 6-9 Mart 1997, Uludağ

77.Yıldırım A, Özalp S, Hassa H, Şener T, Yalçın Ö, Ünlüoğlu İ, Saraç I. A proposal for the combined injectable contraceptive (CIC) training within the undergraduate competency based family planning training. 5th Congress of the European School of Contraception. 17-20 June 1998, Prague, Czech Republic

78.Yalçın ÖT, Özalp S, Hassa H, Şener T, Polay Ş. Can ultrasonography predict the outcome of anti-continence surgery? International Continence Society. 28th Annual Meeeting. September 14-17 1998, Jerusalem, Israel.

79. Özalp S, Yalçın Ö, Hassa H, Yıldırım A, Şener T, Okur A. Epitelial over kanserinde second-look laparotomi sonucunu etkileyebilecek prognostik faktörlerin araştırılması. 6. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Konresi. 11-15 Ekim 1998, Bilkent Otel, Ankara

80. Özalp S, Yalçın Ö, Yıldırım A, Hassa H, Şener T, Okur A. Epietelial over kanseri olanlarda second-look laparotomi sonrası rekürrens gelişimini etkileyebilecek prognostik faktörlerin araştırılması. 6. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Konresi. 11-15 Ekim 1998, Bilkent Otel, Ankara

81. Yıldırım A, Özalp S, Hassa H, Şener T, Tekin B, Yalçın ÖT. Erken gebelik sonlandırılmasıyla eşzamanlı yapılan tüp ligasyonu olgularımızın değerlendirilmesi. I. Ulusal Aile Planlaması Kongresi. 14-17 Nisan 1999, Ankara

82. Özalp S, Şener T, Yalçın ÖT, Yıldırım A. Maternal mortalite ve aile planlaması. I. Ulusal Aile Planlaması Kongresi. 14-17 Nisan 1999, Ankara

83. Kabukçuoğlu S, Tel N, Şener T. 1997-1998 yılları arasında Eskişehir ilindeki üç merkezin perinatal ölüm hızları ile abotus ve perinatal ölümlere ait otopsi olgularının değerlendirilmesi. XIV. Ulusal Patoloji Kongresi. 11-17 Nisan 1999, Kuşadası

84. Kabukçuoğlu S, Tel N, Öner Ü, Işıksoy S, Şener T. 1997-1998 yılları arasında incelenen perinatal otopsi ve abortus materyallerinde plasentaya ait bulgular. XIV. Ulusal Patoloji Kongresi. 11-17 Nisan 1999, Kuşadası

85. Kabukçuoğlu S, Tel N, Öner Ü, Şener T. İkizden ikize transfüzyon sendromu. (iki otopsi olgusu) amnion sıvısının sızıntısını saptamak için uygulanabilecek testler erken tanıda faydalı olabilir mi? XIV. Ulusal Patoloji Kongresi. 11-17 Nisan 1999, Kuşadası

86. Kabukçuoğlu S, Tel N, Şener T , İlhan H, Özön H. Testiküler Regresyon: 18 aylık sağlıklı infant ile 18. haftada gastroşizisin görülmesi ile prenatal tanı alan gerçek hermafroditizm ile birlikte amniotik bant sendromu izlenen otopsi olgusu. XIV. Ulusal Patoloji Kongresi. 11-17 Nisan 1999, Kuşadası

87. Kabukçuoğlu S, Tel N, Doğan N, Şener T, Kabukçuoğlu A, Çelik H. Eskişehir Bölgesinde Konjenital Toksoplazmosis Sorunu ve İki Olgunun Sunumu. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi. 6-8 April 2000, İstanbul

88. Özön H, Artan S, Müslümanoğlu H, Özdemir M, Şener T , Başaran N. Prenatal tanıda CGH tekniğinin güvenilirliğinin araştırılması: ilk bulgular. IV: Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. 3-6 Mayıs 2000, İzmir

89. Kabukçuoğlu S, Tel N, Öner Ü, İlgici D, Şener T. Plasental Koranjiomlar. XV: Ulusal Patoloji Sempozyumu. 24-27 mayıs 2000, Belek, Antalya

90. Özalp SS, Yalçın ÖT, Şener T, Yıldırım A. Analysis of maternal mortality and its relation to reproductive characteristics in a university hospital of a developing country. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care 2000; 5(1):FC3-1

91. Özalp SS, Yalçın ÖT, Şener T, Yıldırım A. Differences in the demographic characteristics of women to whom tubal lgation(TL) or intrauterine device (IUD) was applied. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care 2000; 5(1):p4-15

92. Özalp S, Yalçın ÖT, Şener T, Tanır HM; Elma E. Dört kez tekrarlayan mol hidatidiform olgusu. VII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 23-27 Eylül 2000, İstanbul

93. Tekin B, Özalp S, Hassa H, Şener T, Yalçın ÖT, Etiz E. Is TV-USG detection of myometrial cancer predictable? 10th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 4-7 Ekim 2000 Zagreb; Hırvatistan

94. Tekin B, Hassa H, Şener T, Saraç I. Case report: transvaginal ultrasonographic asopiration of an ovarian cyst detected at the seventh gestational week. 10th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 4-7 Ekim 2000 Zagreb; Hırvatistan

95.Tekin B, Hassa H, Şener T, Şenses T. A case of Gallop Wolfgang complex: prenatal diagnosis and pregnancy termination. 10th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 4-7 Ekim 2000 Zagreb; Hırvatistan

96.Basaran N, Sener T, Durak B, Berkil H, Ozon YH. Prenatal diagnosis of fetus with mosaic del(12)(q21.32q22); first prenatal case. European J Hum Gen 2001; 9(1), p 667. 10th International Congress of Human Genetics, May 15-19 2001, Vıenna, Austria

97. Ozon YH, Sener T, Artan S, Muslumanoglu MH, Basaran N. The usage of comperative genomic hybridisation technique in prenatal diagnosis. European J Hum Gen 2001; 9(1), p 668. 10th International Congress of Human Genetics, May 15-19 2001, Vienna, Austria

98. Tekin B, Tanır M, Sener T, Hassa. Wernicke’s encephalopathy induced by hyperemesis gravidarum associated with hyperthyroidism: case report. Prenatal and Neonatal Medicine 2001; 6(1): p 24. The Renaisance Congress of the 21st Century, 22-25 May 2001, Rome, Italy,

99.Ozalp S, Sener T, Tanır M, Yazan S, Keskin AE. Health risks of early (<19) and late (>35) childbearing. P7-08. The European Journal of Contraception & Reproductive Health, 2002; 7(1): 95 . The 7th Congress of the European Society of Contraception. 10-13April, 2002, Genova, Italy

100. Tanır HM, Şener T, İnal M, Aküz F, Uysal E, Uzuner K, Sivri E. NW-Nitro-L-Arginine Metil Ester (L-NAME) ile preeklampsi modeli oluşturulan ratlarda endojen antioksidan aktivitesi, kan basıncı değişiklikleri ile aynı modelde ekzojen antioksidan kullanımının klinik ve neonatal sonuçlara olan etkisi. II. World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries & VIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi. 01-05 October 2002, Antalya-Turkey

101. Durak B, Artan S, Özdemir M, Müslümanoğlu MH, Şener T, Çilingir A, Çilingir O, Özalp S, Başaran N. İntrauterin gelişme geriliği olan gebeliklerin plasentalarında CGH analizi ile mozaisizm taraması. V. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. 9-12 Ekim 2002, Konya.

102. Tanır HM, Şener T, Tekin N, Akşit A, Ardıç N, Ayaz O. Does Preterm Premature Rupture of membranes (PPROM) have an impact on neonatal in cases with preterm deliveries (PTD)? XVIII European Congress of Perinatal Medicine. June 19-22, 2002, Oslo

103. Tanır HM, Şener T, İnal M, Akyüz F, Sivri E. Effect of flavonoids on the balance of oxidised glutathione (GSSG) and the antioxidants, glutathione peroxidase (GSH-PX), Glutathione reductase (GSSGR) in a rat model of preeclampsia induced by NW-Nitro-L-Arginine-Methyl ester (L-NAME). V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, Mayıs 2003, Antalya, .

104. Kabukçuoğlu S, Şener T, Bildirici K. Sentral nükleer myopati bulgusu izlenen multiple lethal pterygium sendromu. X’e bağlı kalıtımı destekleyen, birisi sağlıklı 4 kardeşe ait bulgular. XVI: Ulusal Patoloji Kongresi. 29-31 Mayıs 2003, Konya

105. Tanır HM, Şener T, Artan S, Kaytaz B, Tekin B, Sahin Mutlu F, Eskalen M. Programmed cell death (apoptosis) from placentas of pregnancies complicated by term and preterm premature rupture of membranes (TPROM/PPROM). The 5th World Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology & Infertility. June 3-6, 2004, Las Vegas, USA

106. Tanır HM, Şener T, Artan S, Demir S, Tekin B, Sahin Mutlu F, Eskalen M. Apoptotic markers from placentas of pregnancies associated with preeclampsia. The 5th World Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology & Infertility. June 3-6, 2004, Las Vegas, USA

107. Tanır HM, Şener T, Artan S, Demir S, Tekin B, Sahin Mutlu F, Eskalen M. Apoptotic markers from placentas of pregnancies associated with intrauterine growth retardation. The 5th World Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology & Infertility. June 3-6, 2004, Las Vegas, USA

108. Hassa H, Ozalp S, Tanı HM, Sener T, Oge T. Contraceptive use in premenopausal years. The 8th Congress of The European Society of Contraception. Edinburgh, 23-26 June, 2004

109. Tanır HM, Şener T, Hassa H, Çakmak B. Kord insersiyo bölgesinde görülen Birleşik Umbilikal Arter: olgu sunumu. 4. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi. 6-9 Ekim 2004, İstanbul

110. Tanır HM, Şener T, Gürer H, Kaya M. Gestasyonel Diabetes Mellitus: 10 yıllık deneyim. 10. Ulusal Perinatoloji Kongresi . 10-13 Nisan 2005, Harbiye İstanbul

111. Sener T, Hassa H, Tanır HM, Çakmak B. An ectopic pregnancy in a previous cesarean scar pregnancy: a case report and a review of contemporary clinical managements. 7th World Congress of Perinatal Medicine. Zagrep, September 21-24, 2005

112. Sener T, Tanır HM, Yıldız Z, Yıldız C. Acute Carbon Monoxide (CO) intoxication during pregnancy: a cas report. 7th World Congress of Perinatal Medicine. Zagrep, September 21-24, 2005

113.T. Sener, HM Tanir, B. Durak, M. Kaya T. Oge, E. Tepeli, S. Artan. Cordocentesis of 198 cases in a university clinic of Turkey during a 7-year period. XX European Congress of Perinatal nad Neonatal Medicine. May 24-26, 2006, Prague, Czech Republic.

114. T. Sener, HM Tanir, B. Durak, M. Kaya T. Oge, E. Egeli, S. Artan. Evaluation of 894 amniocentesis in a 7-year period in a university hospital of mid-anatolian region of Turkey. XX European Congress of Perinatal nad Neonatal Medicine. May 24-26, 2006, Prague, Czech Republic.

115. HM Tanir, T. Şener, N. Tekin, A. Karatas, Z. Karatas, B. Tokar. Non-immune hydrops fetalis due to meconium peritonitis: a case report. XX European Congress of Perinatal nad Neonatal Medicine. May 24-26, 2006, Prague, Czech Republic.

116. T. Sener, HM Tanir, B. Durak, M. Kaya T. Oge, E. Tepeli, S. Artan. Chorionic villus sampling (CVS) of 68 cases: a retrospective analysis. XX European Congress of Perinatal nad Neonatal Medicine. May 24-26, 2006, Prague, Czech Republic.

117. HM Tanir, T. Sener, E Ozalp, H. Ilgin. Central nervous system (CNS) anomalies: 5 years’ experience. XX European Congress of Perinatal nad Neonatal Medicine. May 24-26, 2006, Prague, Czech Republic.

118. Tanır HM, Şener T, Yıldız Z. Value of preinduction cervical fetal fibronectin (FFN) assessment as a predictor of successful vaginal birth in nulliparas undegoing labor induction. 8th World Congress of Perinatal Medicine. Florence, Italy, September 9-13 2007

119. Tanır HM, Şener T, Yıldız Z. Cervicovaginal fetal fibronectin (FFN) for prediction of preterm delivery in symptomatic cases: a prospective study. 8th World Congress of Perinatal Medicine. Florence, Italy, September 9-13 2007

120. Tanır HM; Yıldız C, Şener T, Kaya M, Kurt I. A prospective randomized trial of labor induction with vaginal controlled-release dinoprostone, misoprostol only and misprostol+oxytocin. 8th World Congress of Perinatal Medicine. Florence, Italy, September 9-13 2007

121. Tanır HM, Şener T, Yıldız Z, Şahin-Mutlu F, Çolak E: Phosphorylated insulin-like growth factor binding protein-1 (PHILGFBP-1) in cervical secretions for the prediction of preterm labor (PTL) in symptomatic cases. 8th World Congress of Perinatal Medicine. Florence, Italy, September 9-13 2007

122. Tanır HM, Şener T, Yıldız Z. Digital and ultrasonographic examination of cervix for the prediction of success in labor induction. 8th World Congress of Perinatal Medicine. Florence, Italy, September 9-13 2007

123.Funda Canaz, Sare Kabukçuoğlu, Turgay Şener, S.Sinan Özalp. Histopathologic evaluation of placentas and correlation with perinatal outcome. Wirchows archiv. Vol 451, Number 2 August/2007

124. Turp AB, Tanır HM, Şener T, Hassa H. “Oral and poster presentations”, The Journal of Maternal-Fetal Medicine, 21:1,21-280 (2008). Poster no: 228. Placental abruption case complicated with disseminated intravascular coagulation treated with fractioned heparin.

125. Turp AB, Tanır HM, Şener T, Hassa H. “Oral and poster presentations”, The Journal of Maternal-Fetal Medicine, 21:1,21-280 (2008). Poster no: 764. An offspring fetal anomaly due to male infertility following vaicocelectomy: a case report of an 18p deletion syndrome.

126.Yıldız C, Uysal E, Tanır HM, Şener KT. Ensefaloselli bir olgunun ultrason bulgularının sunumu. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 6. Ulusal Kongresi. 29 Ekim-2 Kasım 2008, Antalya.

127.T.Sener, C. Yıldız, H. Tanır, A.Turp, İ Kurt. Does a new facial closure technique during cesarean section have an impact on the postoperative corner pain and patient satisfaction ? The 11th World Congress On Controversies in Ostetrics, Gynecology & Infertility. Paris, November 27-30, 2008.

128. Emre Uysal, Ceren Yıldız, H.Mete Tanır, K. Turgay Şener. Kliniğimizde Gebelik Sonlandırılması Uygulanan Akranili Bir Olgunun Sunumu. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi. 15-18 Ocak 2009, Bursa.

129. Ceren Yıldız, Emre Uysal, H.Mete Tanır, K. Turgay Şener. Kliniğimizde Gebelik Sonlandırılması Uygulanan Maternal ve Fetal Kifoskolyozlu Bir Olgunun Sunumu. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi. 15-18 Ocak 2009, Bursa.

130. Ceren Yıldız, Murat Şenol, H.Mete Tanır, K. Turgay Şener. Kliniğimizde Son 5 Yılda Preterm Eylem Tanısıyla Tedavi Alan ve Doğum yapan Gestasyonel Dşiabetes mellituslu Olguların Değerlendirilmesi. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi. 15-18 Ocak 2009, Bursa.

131. C. Yıldız, H. Tanır, T. Sener. Acute aortic dissection in pregnancy: a report of to cases of fatal dissection and a family relative with aortic root dilatation. P324 Int J Obstet Gynecoll. Vol 107, Supp 2. XIX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics. 4-9 October 2009, South Africa.

132. H. Tanır, T. Sener, E. Ozalp. Dinoprostone vaginal insert versus intravenous oxytocin to reduce the postpartum blood loss following vaginal or cesarean delivery. P325 Int J Obstet Gynecoll. Vol 107, Supp 2. XIX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics. 4-9 October 2009, South Africa.

133. C. Yıldız, H. Tanır, T. Sener. Comparison of conventional methods (nitrazine test, ferning test) and placental alpha-microglobulin-1 (PAMG-1) in cervicovaginal discharge fort he diagnosis of rupture of membranes. P411 Int J Obstet Gynecoll. Vol 107, Supp 2. XIX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics. 4-9 October 2009, South Africa.

134. H.M. Tanır, C. Yıldız, E. Yaltı, K.T. Şener. Documentation of 5 year’s experience of successful labor induction in a university clinic of middle-anatolian region of Turkey. 3rd Asia Pacific Congress on Controversies In Obstetrics & Infertility. November 12-15, 2009, Beijing, China

135. C.Yıldız, Y Tokgöz, HM Tanır, KT Şener. An Ultrasonographically suspected case of Thanatotrophic Dysplasia. The Journal Of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. Vol 23 Suppl 1 p 511 (PS173), 2010

136. C. Yıldız, H. Mete Tanır, N. Eskin, K. Turgay Şener. Kliniğimizde son 5 yıl içerisinde izlenen ve doğum yapan plasenta previalı olgularımızın sunumu. PB 129

137. M. Kaya, C. Yıldız, HM Tanır, K.T. Şener. Konjenital hipomagnezemili bir olgunun gebelik ve doğum izleminin sunumu. PB 176